Interviu Marchizul Lamberto Frescobaldi

Noi la desprevin.ro avem o tradiție în a întreba cum a început drumul în industria vinului, așa că vă rugăm să ne spuneți povestea dumneavoastră. Este oportunitate sau pasiune?

Eu am vinul în DNA.

On desprevin.ro we have this tradition of asking people how they start their journey in the wine industry, so please share with us your story. Was it only opportunity or passion? 

I have wine in my DNA.

În opinia dumneavoastră care este cel mai interesant lucru despre Toscana (ca regiune viticola) și de ce ar trebui ca oamenii să deguste vinurile produse aici?

Micile plăceri ale vieții, plăcerea aromelor și a gusturilor – acestea sunt senzațiile pe care Toscana le are de oferit și pe care Frescobaldi vrea să le arate în fiecare pahar cu vin. 

Visul Frescobaldi este de a împărtăși munca, emoțiile și pasiunea prin vinurile produse aici, de a da mai departe dedicarea de o viață de a înțelege și de a dezvolta aceste terror-uri inspirate de spiritul Toscanei, de arta a ceea ce este frumos și bun. 

O sută de ani de istorie a familiei sunt o comoară unică, incomparabilă de cunoaștere și tradiție. 

In your opinion what are the most interesting things in Tuscany (as a wine region) and why should people taste some of the wines produced here?

The little joys of life, the pleasure of flavours and taste – these are the sensations Tuscany offers, and which Frescobaldi wants to show in each glass.

Frescobaldi’s dream is to share their work, emotions and passion through our wines, to share a life dedicated to understanding and developing these terroirs, inspired by the spirit of Tuscany, the art of what is beautiful and what is good.

One thousand years of family history are a unique and incomparable treasure of knowledge and tradition.

Puteți să ne spuneți ce vinuri preferați (din lume) din perspectiva consumatorului, nu a specialistului?

Îmi place să mă bucur de vinuri la masă, asociate cu mâncarea, distrându-mă cu oamenii pe care-i iubesc. Vinurile mele preferate sunt cele echilibrate, cele care nu sunt exagerate, cele verticale cu o bună aciditate și eleganță, cum ar fi Nipozzano Chianti Rufina Riserva sau Attems Sauvignon Blanc. 

Vă sugerez să încercați Nipozzano cu spaghete cu roșii și busuioc și Attems Sauvignon Blanc cu legume prăjite sau risotto cu ciuperci. Nu veți regreta! 

Can you reveal for us what wines do you prefer (from the world) as a consumer, not as a wine specialist? 

I love to enjoy wines at the table paired with food having fun with the people I love. My favorite wines are the more balanced ones, not exaggerated and more vertical, with a good acidity and great elegance, such as our Nipozzano Chianti Rufina Riserva, or Attems Sauvignon Blanc.

I suggest you to try Nipozzano with spaghetti with tomato and basil and Attems Sauvignon with fried vegetables, or with mushrooms risotto. You won’t regret that!

Pe o scară de la 1 la 10 (10 fiind cel mai mult) cât de importantă este pentru o cramă sustenabilitatea? Cum se transferă această sustenabilitate în paharul clientului? 

Sustenabilitate, poate nu este cuvântul pe care eu l-aș fi ales…

700 de ani de istorie în producția de vin, transferul din generație în generație, până la a 30a cu scopul de a arăta în fiecare pahar diversitatea și unicitatea fiecăreia dintre podgorii și fiecărui vin în parte. 

Este voința lor de a împărtăși această pasiune cu generațiile viitoare, transmițând dragostea pentru aceste locuri eterne, aceste dealuri eterne.

Chiar crezi că acest tip de familie ar putea face vreun rău pământului unde totul a început acum 1000 de ani și unde și-au dezvoltat averea în ultimii 700 de ani?

Arta și crearea de vinuri de calitate cer o regulă de fier: RESPECTUL.

RESPECTUL pentru tradițiile noastre care ne ghidează chiar în mijlocul inovației sau soluțiilor de avangardă.

RESPECT pentru Toscana, locul unde trăim, să fie cultivat în armonie și seninătate. RESPECT pentru fiecare tip de terroir, compus dintr-o combinație unică de sol, altitudine și microclimat, fiecare oferindu-ne un vin cu propria sa personalitate inegalabilă.

…deci RESPECT 10, fiind cel mai mult! 

Iar ca sustenabilitate, Frescobaldi folosește mașini electrice și energie din forme regenerabile pentru încălzire și refrigerare în proporție de 90%, cu ținta de a ajunge la 100% în scurt timp. 

Din 2013, compania a început să folosească sticlele ușoare (390 și 410 grame) cu impact pozitiv asupra mediului. 

În podgorie și în conformitate cu reglementările privind agricultura durabilă (certificarea „AgriQuality”), Frescobaldi adoptă cele mai moderne tehnici agronomice de promovare a biodiversității, ceea ce are ca rezultat viță de vie mai puternică și mai sănătoasă. Tenuta CastelGiocondo aderă la reglementările pentru managementul organic al podgoriilor.

From a scale from 1 to 10, 10 being the highest, how important do you think is for a winery to be sustainable? How is this sustainability transferred into the glass of the consumer? 

Sustainable, maybe that’s not the word I would choose…

700 years of history in wine production, the handover from generation to generation up to the 30th with the pursuit dream of showing in every glass the diversity and uniqueness of each singles estate and every single wine.

It is their will to share this passion with future generations, passing on our love for these eternal places, these eternal hills.

Do you really think that the family could somehow damage the land where everything began over a thousand year ago and where they have developed all their fortune for the last 700 years?

Their art, creating quality wines, requires the iron rule of RESPECT. RESPECT for our tradition, which guides us, even in the midst of innovation or avantgarde solutions. RESPECT for Tuscany, our living land, to be cultivated in harmony and serenity.

RESPECT for each individual terroir, borne of a unique combination of soil, altitude and microclimate, each giving us a wine with its own matchless personality.

…so RESPECT 10, being the highest!

As for Sustainability, Frescobaldi makes use of electric vehicles and energy from renewable sources for heating and refrigeration for over 90% of its needs, with the goal of reaching 100% in the short term. 

Since 2013, Frescobaldi has begun to use lighter weight bottles (390 and 410 grams) with positive environmental impact on their production, transport and disposal.

In the vineyard, and in compliance with regulations on Sustainable Farming (“AgriQuality” certification), Frescobaldi adopts the most modern agronomic techniques to promote biodiversity, which results in naturally stronger and healthier grapevines. Tenuta CastelGiocondo adheres to the regulations for the organic management of vineyards.

Ce soi de strugure este cel mai aproape de inima dumneavoastră? De ce?

Sangiovese. Sunt născut în Toscana, așa că nu m-am putut abține să aleg soiul local esențial. 

Sangiovese, dacă este tratat bine, produce vinuri cu corp mediu, taninuri ridicate și prospețime extraordinară ceea ce-l face versatil potrivindu-se cu o varietate largă de mâncăruri, cum ar fi legumele și mâncărurile condimentate, gândește-te la roșii, ardei roșu și aproape orice pe grătar. 

What grape variety is closer to your heart? Why?

Sangiovese. I was born and raised in Tuscany, so I couldn’t help but choose the quintessential indigenous grape.

Sangiovese, if well treated, produces wines with medium body, high tannins and amazing freshness which make it versatile with a wide variety of food such as vegetable and spice-driven foods, think tomato, red pepper, and just about anything grilled.

Dacă ar fi să alegi 3 cuvinte pentru a descrie Frescobaldi, care ar fi acestea? 

Atemporal, îndrăzneț, elegant

If you had to describe Frescobaldi in only 3 words, what would it be? 

Timeless, bold, elegant

Adauga comentariu