Să cunoaștem Rutherford Hill – Vinuri de lux din Napa Valley

RO

Așezat la înălțime în Eastern Hills, Crama Rutherford Hill oferă o priveliște spectaculoasă asupra Napa Valley. Rutherford Hill își continuă tradiția de a produce vinuri legendare doar din strugurii proveniți de la cele mai selecte podgorii din Napa. În 1972, pe când lumea de abia începea să observe Napa Valley, fondatorii Rutherford Hill au recunoscut o oportunitate unică. Ei credeau că climatul și solul văii, asemănătoare Pomerolului, erau ideale Merlot-ului și au fost printre primii în ceea ce e acum soiul principal din Napa. Astăzi, această tradiție a calității continuă, exprimată prin vinuri cu un caracter și o complexitate ridicate.

Deși mereu sinonim cu Merlot-ul de Napa, Rutherford Hill a trecut printr-o renaștere a calității în ultimii ani. Achiziționată în 1996 de Anthony Terlato și fiii săi, Bill și John, stilul Rutherford Hill a fost rafinat de baza lor imensă de cunoștințe, experiență în industrie și de o pretenție de necompromis asupra calității. În calitate de proprietari ai Terlato Wines International, principalul producător de vinuri premium din Statele Unite, familia Terlato reprezintă unele dintre cele mai reprezentative vinuri ale lumii. Lucrând îndeaproape cu furnizori din fiecare regiune majoră producătoare de vinuri, familia Terlato a fost expusă unor stiluri de vinificare extrem de variate, diferitelor terroir-uri și caracteristici ale soiurilor. Aceste oportunități au educat gusturile, făcându-le mult mai sofisticate și mai precise, o abordare internațională a viticulturii și niște standarde globale ale calității. Alocarea de către companie a resurselor și de către familie a atenției, arată dedicarea către aceste principii. Succesul se măsoară în decade, nu în trimestre fiscale. Pentru familia Terlato, afacerea și plăcerea de a face vin sunt una și aceeași.

”Calitatea este un mod de viață… pentru Rutherford Hill, totul începe în vie.”- Anthony J. Terlato, Proprietar Rutherford Hill Winery

Produsul de referință:

Merlot

Producător: 

Doug Fletcher, Vice Președinte de Vinificare

Podgorie: 

La Rutherford Hill Winery mai mult de 50% din strugurii roșii provin din podgoriile proprii, inclusiv apelațiunile Rutherford și Oak Knoll din Napa Valley. Pentru a completa cumpărăm de la producători aflați în zone specifice, din toata Napa, care împărtășesc principiile noastre de calitate și practicile inteligente de exploatare.

Meet Rutherford Hill Winery – Luxury wines from Napa Valley 

EN

Nestled high in the Eastern Hills, Rutherford Hill Winery commands a spectacular view overlooking the Rutherford bench of Napa Valley. It is from a handful of the most select Napa vineyards that Rutherford Hill continues its tradition of crafting legendary wines. 

In 1972, while the rest of the world was just beginning to take notice of Napa Valley, the founders of Rutherford Hill recognized a unique opportunity. They believed that the climate and soil of the valley, similar to Pomerol, were well suited to Merlot and were among the first to pioneer what has become Napa’s premier varietal. Today, this tradition of quality continues, expressed by wines of great complexity and character.

While long a name synonymous with Napa Merlot, Rutherford Hill has undergone a quality renaissance in recent years. Purchased in 1996 by Anthony Terlato and his sons, Bill and John, Rutherford Hill’s style has been refined by their broad base of knowledge, industry expertise and uncompromising demand for exceptional quality. As owners of Terlato Wines International, the leading premium wine marketer in the United States, the Terlato family represents some of the world’s greatest wines.

Working closely with suppliers from each of the major wine producing regions, the Terlatos have had unique exposure to a wide array of winemaking styles, terroir, and varietal characteristics. This opportunity has shaped sophisticated and discerning palates, an international approach to viticulture and a global benchmark for quality. The company’s commitment of resources and the family’s personal attention reflects true dedication to that principle. Success is measured in decades, not fiscal quarters. For the Terlato family, the business and the pleasure of wine are one and the same.’

“Quality is a way of life…for Rutherford Hill it begins in the vineyard.”- Anthony J. Terlato, Owner Rutherford Hill Winery

Flagship Product: 

Merlot

Producer: 

Doug Fletcher, Vice President of Winemaking

Vineyard: 

At Rutherford Hill Winery more than 50% of our red fruit comes from our estate-grown vineyards, including the Rutherford and Oak Knoll appellations in Napa Valley. We purchase the balance of our fruit from select growers in key locations across the Napa Valley which share our winery’s commitment to quality and intelligent farming practices.

 

Adauga comentariu