Să cunoaștem Beringer – Una dintre cele mai reprezentative crame din Napa

RO

”Pasiunea are puterea de a transforma simple obiecte în obsesii, de a transforma responsabilitățile zilnice în artă. La Beringer, ne trăim pasiunea de 144 de ani”

Istoria Beringer începe în anul 1868 când Jacob Beringer, încântat de oportunitățile lumii noi, pleacă din casa sa din Mainz, Germania către New York. Totuși, după ce aude că dealurile pietroase și solul fertil din Napa Valley se aseamănă cu solurile viilor din patria sa natală, Jacob pleacă în California în anul 1869. Acolo devine vinificator pentru Charles Krug, unul dintre primii producători comerciali de vin din Napa Valley. Câțiva ani mai târziu, în 1875, Jacob și fratele său Frederick, cumpără aproximativ 90 de hectare chiar lângă Charles Krug în St. Helena pentru prețul de 14.500 dolari. Acest teren, cunoscut ca Los Hermanos (Frații), a devenit moșia Beringer.

În 1876, la primul cules, au transformat primele două etaje ale cramei pentru a face loc tancurilor de fermentare și au săpat un tunel lung de 366 de metri pentru învechirea vinului. Prima producție a fost de aproximativ 150.000 de litri.

Dincolo de a face vinuri excelente, au fost vizionari și au început construcția unui adevărat ansamblu arhitectural încă din 1883, lucru recunoscut în 1967 când Crama Beringer a primit statutul de State Historic Landmark pentru importanța sa în istoria Californiei.

Caracterul de pionier e vizibil și în lucrurile pe care frații Beringer le-au făcut primii: tehnică gravitațională de vinificare și primele tururi publice de degustare în 1934, dând startul industriei ospitalității din zonă. Chiar și în istoria recentă își păstrează obiceiul de a performa, fiind prima și singura cramă care a primit premiul #1 Wine din partea Wine Spectator Magazine atât pentru un vin alb cât și pentru unul roșu.

În timpul Prohibiției, în timp ce alte crame își închideau porțile, Beringer a continuat să opereze sub o licență federală care le permitea să producă vin în scopuri religioase. Bineînțeles, Beringer a mers un pic mai departe de a vinde vin de împărtășanie către biserici, iar aceasta este de fapt istoria din spatele etichetei Whisper Sister.

După Prohibiție, Beringer a fost prima cramă care a oferit tururi publice, fiind pionierii turismului viticol din Napa Valley și datorită moșiei superbe și vinurilor premiate a devenit și a rămas și azi o destinație preferată de turiști.

Beringer și-a respectat mereu vinificatorii și de câte ori altcineva devenea Vinificator Șef, cel înlocuit primea titulatura de Vinificator Emerit. Această tradiție continuă și în ziua de azi când începând cu 2015, Vinificator Șef a devenit stră-strănepotul lui Jacob, Mark Beringer, întors la cramă iar fostul lider, Laurie Hook, a devenit Vinificator Emerit.

Agricultura

În prezent, Beringer cultivă struguri la cele mai înalte standarde de cultivare și îngrijire a podgoriilor. Producția este concentrată în 3 AVA-uri, dar nu exclusiv: Knights Valley AVA, St. Helena AVA și Howell Mountain AVA. Aici dețin 7 podgorii distincte, fiecare furnizând dintre cei mai buni struguri folosiți în vinurile Beringer.

Cel mai important AVA este Knight`s Valley, datorită calității ridicate a vinurilor făcute din struguri proveniți de aici. Este specializată în Cabernet Sauvignon și Sauvignon Blanc și, datorită unei excelente combinații de tipuri de teren, micro-climat și soluri, aici se desfășoară experimentele vitivinicole care dezvoltă unele dintre cele mai apreciate vinuri de la Beringer.

Dincolo de aceste 3 AVA, Beringer exploatează încă 6 podgorii diferite de-a lungul Napa Valley pentru a asigura mixul perfect de struguri pentru vinurile sale.

Produsul principal: Private Reserve Cabernet Sauvignon

“Cea mai veche cramă operațională continuu din Napa Valley”, după cum e descrisă Beringer, cu siguranță va continua să ne minuneze cu vinurile sale premium mulți ani de acum înainte, deoarece dincolo de moștenirea fabuloasă vin și cu o expertiză impresionantă în a crea unele dintre cele mai bune vinuri din lume. Beți un pahar din vinurile lor, citiți-le povestea și bucurați-vă de viață!

 

Meet Beringer – One of Napa’s most historic wineries

EN

”Passion has the wonderful power to turn mere objects into an obsession, to transform everyday tasks into art. At Beringer, we have been living our passion for over 144 years.”

Beringer`s history dates back to the year 1868, when Jacob Beringer, enticed by the opportunities of the new world, sailed from his home in Mainz, Germany, to New York. However, after hearing that the rocky hillside soil and fertile valley floor of Napa Valley resembled that of vineyards back home in Germany, Jacob made his way to California in 1869. He became cellar foreman for Charles Krug, one of the first commercial winemakers in Napa Valley. A few years later, in 1875, Jacob and his brother, Frederick, purchased around 90 hectares, right next door to Charles Krug in St. Helena, for $14,500. This parcel of land, known as Los Hermanos (the brothers), became the heart of the Beringer estate.

In 1876, as they farmed the first crop, they transformed the first two floors of the winery to make room for the fermentation tank and started digging a 366 meters long tunnel for ageing the wine. The first production was in excess of 150.000 litres.

Besides very good wines, they foresaw the future by building the winery as a representative architectural ensemble starting 1883 and that was acknowledged in 1967 when Beringer Winery was named a State Historic Landmark for its significance to California’s history.

As true Californian pioneers they were the first to put gravity to work in their winemaking facilities, the first to give public tours in 1934, starting a Napa Valley hospitality tradition. To this day they aim to perform as they are the first and only winery to have both a red and a white wine named #1 Wine of the Year by Wine Spectator Magazine.

During the Prohibition, while most wineries shut their doors in 1920, Beringer continued to operate under a federal license that allowed them to make wine for religious purposes. Of course, Beringer went beyond selling sacramental wine to churches, which is the story behind the Whisper Sister label.

After Prohibition, Beringer was the first winery to offer public tours, sparking wine tourism in Napa Valley and due to the gorgeous estate and the award-winning wines, it became, and has remained, a favourite destination for travellers.

Beringer always valued their winemakers and when a new one takes the helm the former remains a Winemaker Emeritus. This tradition continues to this day when, starting 2015, the great-great grandson of Jacob Beringer, Mark Beringer, returned to the winery as Chief Winemaker having by his side the former leader, Laurie Hook who became Winemaker Emeritus.

Farming

These days, Beringer farms grapes at the highest standards of sustainable farming practices and vineyard care. The production is focused on three AVAs (American Viticulture Area) but not exclusively: Knights Valley AVA, St. Helena AVA and Howell Mountain AVA. Here they farm 7 distinct vineyards each providing the best of the used grapes for Beringer wines.

The most important from the AVAs, due to the high quality wines made from the grape grown here, is Knight`s Valley. This AVA is specialised in Cabernet Sauvignon and Sauvignon Blanc and it has also an excellent combination of terrain, micro-climates and soils for a variety of experiments in viticulture that inform Beringer’s finest wines.

Through other Napa Valley AVAs, Beringer uses 6 other vineyards that we are going to mention shortly:

Flagship Product: Private Reserve Cabernet Sauvignon

“The oldest continuously operating winery in the Napa Valley”, how Beringer is described, will continue for sure to amaze us with premium wines for the years to come as they bring alongside a powerful legacy and an immense expertise in creating some of the best wines in the world. Drink a glass from their wines, read their story and enjoy life!

Adauga comentariu