Bine ați venit în ținutul Napa Valley – regiune mică, reputație mare

RO

Napa Valley este poate cea mai cunoscută și recunoscută regiune viticolă din America, dar mai ales din California, deși suprafața totală de viță de vie plantată ajunge doar la 18.000 de hectare. Adică 4% din totalul producției de struguri din California, dar 50% din totalul valoric al vinului californian vândut. Și când te gândești că este o regiune relativ mică, se întinde pe 48 de km de-a lungul râului Napa și are o lățime de doar 8 kilometri până la munții Mayacamas.

La nu mai mult de o oră de mers cu mașina de San Francisco, în regiune se cresc struguri de mai puțin de 200 de ani, mai exact din 1839, fiind cunoscută acum pentru vinurile super premium, in general din Cabernet Sauvignon, ce se produc aici.

Totuși recunoașterea zonei a venit relativ recent, în 1976 când „Judecata de la Paris” a pus vinurile americane pe harta super vinurilor lumii.

Omul din jurul acestui eveniment este Steven Spurrier, pe vremea aceea negociant de vinuri franțuzești din Londra, care a organizat Degustarea de vinuri de la Paris, unde o serie se specialiști în ale vinurilor au degustat în orb mai multe vinuri renumite din Franța și America. Este de subliniat faptul că juriul era format atât din specialiști francezi, cât și americani și britanici. Surpriza tuturor a fost faptul că locul 1 atât pentru vinurile albe, cât și pentru cele roșii a fost ocupat de vinuri din Napa Valley, adică Chateux Montelena Chardonnay 1973 și Stag’s Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973.

„Judecata de la Paris” a făcut ca Napa Valley să fie capitala regiunilor viticole din Nordul Americii, una dintre cele mai apreciate dar și una dintre cele mai mici regiuni viticole din lume, cam 1/8 din totalul suprafeței cultivate doar in regiunea Bordeaux.

O altă trăsătură a zonei este faptul că de mulți ani a devenit SUSTENABILĂ. Adică, cu mult înainte ca verdele și durabilitatea să fie cuvinte cheie, Napa Valley a devenit casa primei “rezervații agricole din SUA” în 1968 (fiind și prima AVA din California în 1981) și are astăzi cele mai cuprinzătoare și mai stricte reguli privind utilizarea terenului și mediul din orice regiune viticolă. Pentru a asigura calitatea vieții pentru toată comunitatea, Napa Valley Vintners a investit 200 de milioane de dolari pentru sănătate locală, tineret și organizații nonprofit prin strângerea sa anuală de fonduri, la evenimentul “Auction Napa Valley”.

Geografie și climă

Regiunea Napa Valley se întinde între râul Napa la vest, lanțul muntos Mayacamas la nord oferind protecție împotriva curenților reci veniți dintre oceanul Pacific, iar la sud sunt munții Vaca. Viile se întind atât pe fundul văii, cât și la baza munților. Munții Mayacamas adăpostesc valea de Oceanul Pacific rece, în timp ce munții Vaca protejează zona de căldura ce vine dinspre Central Valley. Cu toate acestea, valea este deschisă spre Golful San Pablo din sud. Pe măsură ce viile se încălzesc în timpul zilei, aerul se ridică atrăgând aer rece și ceață din golf până în vale, după-amiaza. Acest lucru este resimțit în special de podgoriile de pe fundul văii, care stau sub stratul de ceață, fenomen ce mărește diferențele de temperatură pe timpul zilei.

Din punct de vedere geologic, valea este acoperită cu cele mai diverse tipuri de sol.  Putem vorbi despre cea mai mare diversitate geologică din lume. Iar climatul, definit ca fiind unul mediteraneean, cu zile însorite, puține precipitații și nopți reci, asigură o bună dezvoltare pentru struguri.

Soiuri de struguri

De departe cele mai cultivate soiuri sunt Cabernet Sauvignon și Chardonnay, vinurile Cabernet Sauvignon produse în Napa Valley fiind și printre cele mai apreciate din acest soi din lume. Un alt strugure ce crește cu succes aici dând vinuri remarcabile este Merlot. Totuși pentru a rămâne în asentimentul Californiei sunt plantate și soiuri precum Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Zinfandel, Petit Verdot, Malbec, Cabernet Franc, Syrah, Pinot Grigio.

Wine Facts:

● Produce 4% din totalul producției din California

● În 1839 au fost plantate prime vii

● Are 18,000 hectare de viță de vie

● Prima AVA din California

● Prima Rezervație agricolă din SUA

● 95% dintre crame sunt afaceri de familie

 

Welcome to Napa Valley – small region, high reputation

EN

Napa Valley is probably the best known and acknowledged wine region in America, especially in California although the total of planted vine areas only sums up to 18000 ha. This means that only 4% of total Californian grape production comes from Napa but it accounts for 50% of the value sold for Californian wines. The small valley stretches 48 km along the Napa River and is only 8 km wide, limited by Mayacamas Mountains.

Only one hour drive from San Francisco, in this region grapes are being farmed for almost 200 years, starting 1839, getting to be well known for its super premium wines, especially Cabernet Sauvignon.

Region`s fame is somehow recent and it started in 1976 during the ”Judgement of Paris” that really acknowledged American wines amongst the premium wines of the world. The man responsible is Steven Spurrier, French wine merchant in London at the time. He organised the Paris Wine Tasting, where many wine specialists tasted in blind many known wines from France and America. The jury was formed of both French, British and American specialists. To everyone’s surprise the first place for white wines but also for red ones was given to Napa Valley wines, Chateux Montelena Chardonnay 1973 and Stag’s Leap Wine Cellars Cabernet Sauvignon 1973.

”Judgement of Paris” transformed Napa Valley into the Capital of North America`s wine regions, and despite its small size (⅛ of the total vine surface of Bordeaux) also one of the best regarded ones.

Sustainability is another trait of this area. Long before ”green” and ”sustainability” were key factors, Napa Valley became home of the first ”Agricultural Reservation in USA” in 1968, and also the first AVA in California in 1981. Napa Valley still has the strictest and comprehensive rules regarding environment and land utilisation compared to any other wine region. To ensure a good quality of life for the entire community, Napa Valley Vintners invested 200 million dollars in local health, youth and non-profit organizations through their annual fundraising event ”Auction Napa Valley”.

Geography and climate

Napa Valley region is situated between Napa River to the west, Mayacamas Mountains to the north that provide protection against cold currents from the Pacific Ocean and the Vaca Mountains to the south. The vineyards are situated at the bottom of the valley and also at the base of the mountains. Mayacamas Mountains protect the valley from the cold Pacific Ocean while Vaca Mountains protect it from the heat coming from the Central Valley. Nevertheless, the valley is open towards San Pablo Bay in the south. When the vines get warm during the day, the air which rises makes room for the fog and the cold air from the bay in the afternoon. This impacts mainly the vineyards situated at the bottom of the valley that are covered completely by the fog, increasing in this way the temperature differences during the day.

Napa Valley has one of the most diverse types of soil; we can even talk about the most varied geological diversity in the world. The climate, defined as Mediterranean, with sunny days, little precipitations and cold nights, helps to a good evolution for the grapes.

Grape varieties

Cabernet Sauvignon and Chardonnay are by far the most cultivated; Napa Valley Cabernet Sauvignon wines are amongst the most appreciated in the world. Merlot is another grape that thrives here but in order to stay in the Californian specificity we will also find Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Zinfandel, Petit Verdot, Malbec, Cabernet Franc, Syrah and Pinot Grigio.

Wine Facts:

● It produces 4% of the total Californian wine production

● First vines were planted in 1839

● There are 18,000 hectares of vines

● First AVA in California

● First USA Agricultural Reservation

● 95% of the wineries are family owned businesses

 

Adauga comentariu